Załóż dziką łąkę kwietną

Wybieraj łąki kwietne z rodzimych gatunków roślin.

W ostatnim czasie dużą popularnością cieszą się gotowe mieszkanki łąk kwietnych. Takie mieszanki są często stosowane w miastach, na prywatnych posesjach, u osób które chcą uczynić swoją działkę czy ogród bardziej bioróżnorodny. Niestety, wiele z tych mieszanek zawiera nasiona roślin obcych dla naszego regionu, które nie są dostosowane do miejscowych warunków klimatycznych i glebowych. Niektóre z tych roślin, mimo ładnego wyglądu mogą stanowić zagrożenie dla rodzimego ekosystemu. Mogą zdominować lokalną roślinność i stać się zielenią inwazyjną, wypierającą rodzime gatunki i wpływającą negatywnie na różnorodność biologiczną.

dzika łąka kwietna climatelifting

Szwedzkie Towarzystwo Botaniczne apeluje, aby paczki nasion dzikich kwiatów były opatrzone etykietami informującymi o ich pochodzeniu, aby zapobiec przypadkowemu rozprzestrzenianiu się obcych gatunków na wolności.

Rozprzestrzenianie się obcych gatunków na miejscowych łąkach stwarza trudności dla lokalnych zapylaczy, m.in. dzikich pszczół i trzmieli, które przystosowały się do zbierania pokarmu z rodzimych gatunków roślin. W niektórych przypadkach, nieodpowiedni wybór roślin może uniemożliwić zapylaczom pobieranie pokarmu. Skutkiem tego może być poważne naruszenie równowagi w lokalnym ekosystemie i zamiast wzbogacenia bioróżnorodności, może doprowadzić do jej zachwiania.

 

łąka kwietna climatelifting

Jakie nasiona na łąkę kwietną?

Sprawdzaj skład mieszanek nasion łąk kwietnych. Wybieraj tylko
te mieszanki, które zawierają rodzime gatunki kwiatów.

Ekolodzy zalecają, abyśmy zwracali większą uwagę na nasze otoczenie i próbowali wprowadzać do naszych ogrodów rośliny, które występują w naszym sąsiedztwie. Środowisko w którym żyjemy, może nas wiele nauczyć o tym, jakie rośliny i kwiaty są najlepiej przystosowane do naszych warunków klimatycznych. Najlepszym sposobem na zachowanie rodzimej bioróżnorodności jest zostawienie niekoszonej trawy na pewien czas. Pozwala to na odbudowę rodzimej flory i pojawienie się w naszym ogrodzie dzikich kwiatów.

laka kwietna climatelifting

Najtańszy sposób na kwietną łąkę.

Dodatkowo zaoszczędzimy także dużo czasu oraz pieniędzy, ponieważ nie będziemy musieli przygotowywać gruntu do nasadzenia łąki. Oszczędzimy również na zakupie nasion oraz późniejszym nawadnianiu terenu.

Jeśli chcemy uzyskać większą różnorodność wizualną i wprowadzić inne gatunki kwiatów do istniejącego założenia, wybierajmy rodzime gatunki.

W ten sposób możemy nie tylko zachować najlepszą bioróżnorodność roślinną w naszym ogrodzie, ale także wspomagać ochronę dzikich populacji zapylaczy.

laka kwietna climatelifting