Zieleń na placu Świętego Piotra w Rzymie?

Zieleń na Pacu Świętego Piotra w Rzymie

Oto kolejny z naszych projektów, który ma na celu wywołanie dyskusji i skłonienie do refleksji nad tym, czy najbardziej turystyczne miejsca na świecie powinny się zazielenić.

Czy na pacu świętego Piotra powinny rosnąć drzewa?

Każdego dnia Plac Świętego Piotra w Rzymie przyciąga tysiące turystów, jednak rosnące zagrożenie rekordowymi temperaturami oraz brakiem cienia i naturalnej zieleni stawia przed nami coraz większe wyzwanie. Powierzchnia placu wyłożona kamieniem tylko potęguje efekt miejskiej wyspy ciepła, tworząc nieprzyjazne warunki dla turystów i mieszkańców Rzymu.

Miejska wyspa ciepła, czyli różnica temperatury powietrza między centrum miasta a zieloną strefą podmiejską. Powstaje z powodu specyficznej struktury miasta, która charakteryzuje się dużą ilością powierzchni sztucznych, małym udziałem zieleni miejskiej oraz ograniczonym przewietrzaniem. Materiały takie jak beton, kamień, asfalt i cegła absorbują więcej promieni słonecznych niż odbijają, co powoduje wzrost temperatury wokół nich.

st peter square cimateifting

Rzym, podobnie jak wiele innych dużych miejsc turystycznych na świecie, jest symbolem potrzeby wprowadzenia drzew i zieleni do takich przestrzeni. Oczywiście, Placu Świętego Piotra, gdzie odbywają się uroczystości o dużej randze, nie można pokryć całego obszaru roślinnością. Niemniej jednak istnieje konieczność zapewnienia turystom przestrzeni, w której mogliby swobodnie odpocząć i schronić się przed palącym słońcem.

plac swietego piotra _temperatura_ climate lifting

Obecność zieleni ma istotne znaczenie dla komfortu odwiedzających. Powierzchnia kamiennego placu może osiągać temperatury powyżej 42 stopni Celsjusza, podczas gdy w cieniu drzewa temperatura może być o blisko 15 stopni niższa. Ta różnica jest zauważalna i znacząca. Nawet na fotografii można zobaczyć, jak turyści starają się schronić w cieniu obelisku, poszukując ulgi przed gorącem.

Dlatego tak ważne jest wprowadzenie zieleni w wybranych miejscach, stworzenie oaz odpoczynku i stref cienia. Potrzebna jest dyskusja, aby znaleźć odpowiednią równowagę pomiędzy potrzebami uroczystości a potrzebami turystów.

Nasze wizualizacje nie są gotowymi projektami, a punktem wyjścia do dyskusji na temat zmian klimatu. Biorąc pod uwagę obecną sytuację, konieczne jest podjęcie działań na wszystkich poziomach, od biznesu i inwestycji po władze miejskie i krajowe. Te wizualizacje mają na celu rozpoczęcie rozmowy i wywarcie wpływu na tych, którym zależy na planecie. Chcemy, aby miasta były zielone i przyjemne do życia.

Przeczytaj o naszym projekcie dla Luwru

Wizualizacje:
mossmoss.pl

Zdjęcia użyte do wizualizacji pochodzą ze stron:
unsplash.com