Kim jesteśmy

Tworzymy Centrum Zmian Klimatu

Unikatowe miejsce, które kształtuje postawy proekologiczne.

Centrum Zmian Klimatu stanowi przykład nowatorskiego myślenia o klimacie.

Priorytetem działania Centrum Zmian Klimatu jest adaptacja przestrzeni miejskich do zachodzących zmian klimatu oraz edukacja ekologiczna.

Prowadzimy kursy, szkolenia i warsztaty, które pomagają wyrobić prawidłowe postawy ekologiczne. Uczymy nowe pokolenie jak złagodzić zmiany klimatu i przystosować się do nich. Wykorzystujemy technologię aby ukazać jak niebezpieczne są zmiany klimatu i jak duży wpływ mają na życie człowieka.

Jest to miejsce, gdzie przestrzeń znajdą ludzie i idee służące budowaniu i rozwojowi świadomości ekologicznej, miejscem spotkań tych, którym ważna jest przyszłość świata.

Angażujemy się w działania mające na celu łagodzenie skutków zmian klimatycznych, szczególnie w miastach.

Edukujemy - climatelifting.com

Celem serwisu jest promocja działań edukacyjnych oraz informacyjnych w internecie i social mediach dotyczących ekologii i klimatu.

Zazieleniamy miasta

Wykonujemy projekty społeczne zazieleniania miast.

Współpracujemy z firmami, instytucjami i miastami

Zachęcamy firmy, instytucje i władze miast do wprowadzania ekologicznych rozwiązań.

Organizujemy akcje ekologiczne

Podejmujemy działania, które mają na celu ochronę środowiska naturalnego i promowanie zrównoważonego rozwoju.

Prowadzimy kursy, szkolenia i warsztaty

Promujemy edukację i kulturę ekologiczną.

Promujemy ekologiczne rozwiązania

Rozpowszechniamy dobre praktyki ekologiczne i działania realizowane miasta Unii Europejskiej w ramach adaptacji miast do zmian klimatu. Propagujemy błękitno-zieloną infrastrukturę oraz retencjonowanie wody w miastach (zaprojektowaliśmy system mobilnych ogrodów deszczowych. Stworzyliśmy warsztaty z domowych ogrodów deszczowych, które można instalować na balkonach). Rozpowszechniamy nasadzenia roślin odpornych na zmiany klimatu.

Angażujemy loklane społeczności

Angażujemy społeczności lokalne do podejmowania działań w ramach projektów ekologicznych, np. wspólnie zazieleniamy zaniedbane tereny, by utworzyć miejsca przyjazne mieszkańcom.

Centrum Zmian Klimatu ​

Priorytetem działania Centrum Zmian Klimatu jest adaptacja przestrzeni miejskich do zachodzących zmian oraz edukacja i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju.

zobacz nasze projekty