Kim jesteśmy

Tworzymy Centrum Zmian Klimatu

Unikatowe miejsce, które kształtuje postawy proekologiczne.

Centrum Zmian Klimatu stanowi przykład nowatorskiego myślenia o klimacie. Zajmujemy się promocją zieleni w miastach i problematyką zmian klimatu. Naszą działalność wsparł m.in. Nowy Europejski Bauhaus, UN Environment Programme, Inicjatywa Klimatyczna Arnolda Schwarzeneggera. Wykonujemy darmowe wizualizacje, które ukazują jak może zmieniać się miasto po wprowadzeniu zieleni. Pomagamy lokalnym społecznościom zmieniać swoją przestrzeń na bardziej zrównoważoną i bioróżnorodną.

Priorytetem działania Centrum Zmian Klimatu jest adaptacja przestrzeni miejskich do zachodzących zmian klimatu oraz edukacja ekologiczna.

Prowadzimy kursy, szkolenia i warsztaty, które pomagają wyrobić prawidłowe postawy ekologiczne. Uczymy nowe pokolenie jak złagodzić zmiany klimatu i przystosować się do nich. Wykorzystujemy technologię aby ukazać jak niebezpieczne są zmiany klimatu i jak duży wpływ mają na życie człowieka.

Jest to miejsce, gdzie przestrzeń znajdą ludzie i idee służące budowaniu i rozwojowi świadomości ekologicznej, miejscem spotkań tych, którym ważna jest przyszłość świata.

Co robimy?

Edukujemy - climatelifting.com

Celem serwisu jest promocja działań edukacyjnych oraz informacyjnych w internecie i social mediach dotyczących ekologii i klimatu.

Zazieleniamy miasta

Wykonujemy projekty społeczne zazieleniania miast.

Współpracujemy z firmami, instytucjami i miastami

Zachęcamy firmy, instytucje i władze miast do wprowadzania ekologicznych rozwiązań.

Organizujemy akcje ekologiczne

Podejmujemy działania, które mają na celu ochronę środowiska naturalnego i promowanie zrównoważonego rozwoju.

Prowadzimy kursy, szkolenia i warsztaty

Promujemy edukację i kulturę ekologiczną.

Promujemy ekologiczne rozwiązania

Rozpowszechniamy dobre praktyki ekologiczne i działania realizowane miasta Unii Europejskiej w ramach adaptacji miast do zmian klimatu. Propagujemy błękitno-zieloną infrastrukturę oraz retencjonowanie wody w miastach (zaprojektowaliśmy system mobilnych ogrodów deszczowych. Stworzyliśmy warsztaty z domowych ogrodów deszczowych, które można instalować na balkonach). Rozpowszechniamy nasadzenia roślin odpornych na zmiany klimatu.

Angażujemy loklane społeczności

Angażujemy społeczności lokalne do podejmowania działań w ramach projektów ekologicznych, np. wspólnie zazieleniamy zaniedbane tereny, by utworzyć miejsca przyjazne mieszkańcom.

Kim jesteśmy?

katarzyna_biała_Kasia_Biała

Centrum Zmian Klimatu ​

Unikatowe miejsce, które kształtuje postawy proekologiczne.

zobacz nasze projekty