climatelifting

climatelifting.com to platforma internetowa o profilu informacyjno-edukacyjnym, której celem jest nauka nawyków ekologicznych.


Głównym zadaniem naszego serwisu
jest kształtowanie świadomości o zagrożeniach klimatycznych. Znajdziecie tu materiały i cenne informacje na temat zrównoważonego rozwoju. Potrzeba powstania platformy zaistniała w wyniku luki w zakresie edukacji ekologicznej. Chcemy podzielić się naszymi pomysłami i stworzyć wyjątkową przestrzeń w sieci. Platforma została zaprojektowana tak, aby w jak największym stopniu ułatwić dostęp do wiedzy o dobrych praktykach ekologicznych i kryzysie klimatycznym. Chcemy, aby użytkownicy platformy zdobywali wiedzę i praktyczne umiejętności, podążając za proponowanymi artykułami i pomysłami DIY. Ideą jest stworzenie przyjaznej dla użytkownika strefy, wypełnionej przydatną wiedzą. Chcemy stać się rodzajem centrum wiedzy oraz informacji i praktyk zorientowanych na ekologię i zmianę klimatu.

Chcemy zacząć kształcenie od elementarnych podstaw i podnosić poziom wiedzy i świadomości mieszkańców miast. Zbudować prosty, zrozumiały, jasny przekaz informacyjny.​