Kryzys klimatyczny. Osiem najcieplejszych lat w historii

Ostatnie osiem lat to prawdopodobnie osiem najcieplejszych lat w historii.

„Nasza planeta jest na dobrej drodze, aby osiągnąć punkty krytyczne, które sprawią, że chaos klimatyczny stanie się nieodwracalny”.

Sekretarz generalny WMO, prof. Petteri Taalas.

Na szczycie COP27 przedstawiono raport ONZ dotyczący kryzysu klimatycznego i zmian klimatu. Raport został przygotowany Światową Organizację Meteorologiczną (World Meteorological Organization WMO). Z raportu wynika, że za zmiany klimatyczne w głównej mierze odpowiedzialne jest wysokie stężenie gazów cieplarnianych (dwutlenek węgla, metan i podtlenek azotu). Między 2020 a 2021 rokiem odnotowano największy wzrost metanu w historii. Ten wzrost jest niepokojący, ponieważ metan jest 25 razy silniejszym gazem cieplarnianym niż dwutlenek węgla w zatrzymywaniu ciepła w atmosferze.

Raport ONZ - skutki zmian klimatycznych

Źródło: Obliczenia Światowej Organizacji Meteorologicznej na podstawie danych UK Met Office, Berkeley Earth, Noaa, NASA, Japan Meteorological Agency i EU Climate Service

Wraz ze wzrostem stężenia gazów cieplarnianych rośnie globalna średnia temperatura powierzchni ziemi. Wyższe temperatury powodują topnienie lodowców oraz podnoszenie poziomu mórz i oceanów i przyspieszają ekstremalne warunki pogodowe.

13 sierpnia 1941 – 31 sierpnia 2004 Lodowiec Muir, Alaska
Zobacz zdjęcia NASA, które ukazują zmiany klimatu

 Rosnące globalne temperatury przyczyniły się do zwiększających się i ekstremalnych zjawisk pogodowych na całym świecie, w tym fal zimna i upałów, powodzi, susz, pożarów i burz.

Niepokojącym zjawiskiem jest to, że w ciągu ostatnich 30 lat temperatura w Europie wzrosła ponad dwukrotnie w stosunku do średniej światowej. Jest to najwyższy skok na świecie.

„Im większe ocieplenie, tym gorsze skutki. Mamy teraz tak wysoki poziom CO2 w atmosferze, że niższy cel porozumienia paryskiego o 1,5°C jest ledwo osiągalny. Dla wielu lodowców jest już za późno, a wzrost poziomu mórz jest długoterminowym i poważnym zagrożeniem dla wielu milionów mieszkańców przybrzeżnych i nizinnych”.

Sekretarz generalny WMO, prof. Petteri Taalas.

Wpływ na nasze życie

Rosnący kryzys klimatyczny i globalne ocieplenie sprawiają, że zaczynamy coraz bardziej odczuwać ich skutki. Występują coraz bardziej dotkliwe i częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe.

„Europa przedstawia żywy obraz ocieplającego się świata i przypomina nam, że nawet dobrze przygotowane społeczeństwa nie są bezpieczne przed skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych. W tym roku, podobnie jak 2021, duże obszary Europy zostały dotknięte fale upałów i susze, które podsycały pożary. W 2021 r. wyjątkowe powodzie spowodowały śmierć i zniszczenia”

Sekretarz generalny WMO prof. Petteri Taalas.