We Wrocławiu powstanie rezerwat przyrody?

Czy wrocławskie pola irygacyjne staną się miejskim rezerwatem przyrody?

Czym są wrocławskie pola irygacyjne?

Pola irygacyjne Wrocław zwane też pola irygacyjne Osobowice to jedna z pierwszych glebowych oczyszczalni ścieków w Europie. Powstały w 1881 roku w północnej części Wrocławia, między rzeką Odrą a Widawą. Swoim zasięgiem objęły tereny Osobowic, Lipy Piotrowskiej, Rędzina oraz Świniar. Obecnie środkową część pół irygacyjnych przecina Obwodnica Wrocławia.

 

Ich teren rozciągał się prawie na 1300 ha. Była to jedna z największych w Europie naturalna, glebowa oczyszczalnia ścieków. Trafiały tu ścieki z całego miasta. W związku z uruchomieniem Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków, pola irygacyjne zostały wyłączone z użytkowania. Swoją funkcję spełniały aż do 2013 roku (niektóre źródła podają 2015 rok).

Przez ponad 100 lat swojego istnienia stały się bardzo cennym przyrodniczo terenem. Posiadają ogromne znaczenie dla środowiska, jest to miejsce występowania licznych gatunków roślin i zwierząt chronionych.

 

(Fot. PAP/Maciej Kulczyński)

Rezerwat

Miasto Wrocław chce utworzyć na terenach pól irygacyjnych rezerwat przyrody. Swoim obszarem ma objąć 750 hektarów tego terenu.

Zdając sobie sprawę, jak ważnym terenem zielonym dla Wrocławia są pola irygacyjne, zleciliśmy zbadanie tego obszaru naukowcom z Uniwersytetu Wrocławskiego, by to oni wskazali najlepszą koncepcję dla przyszłości i ochrony tego miejsca. Przyrodnicy pracowali dwa lata. Dzięki inwentaryzacji przyrodniczej przygotowano naukowców koncepcję użytkowania tego obszaru ale też jego ochrony.
Jacek Sutryk
Prezydent Wrocławia

Funkcje wrocławskich pól irygacyjnych

+ Na terenach pól irygacyjnych znajdziemy bardzo cenne, zagrożone i chronione gatunki roślin oraz zwierząt. Trwająca dwa lata inwentaryzacja tego terenu wykazała, że zamieszkuje go 180 gatunków zwierząt, w tym okazy objęte ochroną gatunkową takie jak jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, ropucha zielona, kumak nizinny, rzekotka drzewna. Na obszarze pół irygacyjnych znajdziemy przekrój niemal połowy żyjących w Polsce gatunków ptaków. Występuje tu ponad 400 gatunków roślin.

+ Są naturalnymi płucami Wrocławia.

+ Korzystnie wpływają na klimat.

+ Przyczyniają się do ograniczenia miejskich wysp ciepła oraz efektu cieplarnianego.

+ Magazynują wodę, ograniczają jej odpływ i nadmierne parowanie, a w miesiącach suchych oddają ją.

+ Pola są naturalnymi filtrami, które wyłapują zanieczyszczenia z powietrza oraz wody.

+ Są to tereny edukacyjne, miejsca do rekreacji i turystyki.

 

Dokument złożony Jacka Sutryka o przekształceniu pól w rezerwat przyrody, trafi do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która będzie podejmować dalsze decyzje odnośnie naczenia tego terenu.

Na Polach rytm wyznaczy przyroda, ale w ramach planu ochrony dla tego terenu określimy także sposoby korzystania z Pól mieszkańców Wrocławia, czyli  na przykład wyznaczone zostaną ścieżki spacerowe, które w okresie lęgowym mogą być czasowo zamykane
Katarzyna Szymczak-Pomianowska
Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju