Posadzą drzewa na Rynku w Krakowie

Na Krakowski Rynek powrócą drzewa

Ponad 20 tysięcy mieszkańców Krakowa głosowało nad posadzeniem drzew na Krakowskim Rynku. Co istotne, drzewa zostaną posadzone nie w donicach, a bezpośrednio do gruntu.

fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe
Projekt Budżetu Obywatelskiego pod nazwą „Posadźmy drzewa na Rynku Głównym” zakłada przywrócenie zieleni w tej części miasta. O tym pomyśle dyskutowano od dawna. Mieszkańcy mają już dosyć betonozy. W upalne dni plac nagrzewał się do tak wysokich temperatur, że nie dało się skorzystać z ławek, a dłuższe przebywanie na słońcu stawało się niebezpieczne dla zdrowia. Nowe nasadzenia sprawią, że na płycie rynku pojawi się cień, który skryje nas przed palącym słońcem.
fot. Jorge Lascar wiki

Powrót drzew na Krakowski Rynek ma uzasadnienie historyczne. Przed stu laty w centrum Krakowa rosło wiele drzew. Pod koniec XX wieku ilość drzew zaczęła spadać, stało się to głównie za sprawą mody na kostkę brukową i betonowanie wolnych przestrzeni.

Zieleń ma sprawić, że centrum Krakowa stanie się chętniej odwiedzanym i przyjaznym ludziom miejscem. Projekt jest także odpowiedzią na zmiany klimatu. Wprowadzenie drzew spowoduje, że zmniejszą się temperatury, a powierzchnia placu zostanie rozszczelniona, co w prosty sposób zwiększy retencję wód opadowych.

Drzewa mają być posadzone w taki sposób aby nie kolidować z odbywającymi się na Rynku imprezami.

Kraków powinien być przykładem dla innych miast. We Wrocławiu ten temat pojawia się od dłuższego czasu. Przygotowaliśmy nawet projekt jak mogłaby wyglądać ta część miasta z drzewami.